Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
กรณีขอเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กรณีเพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว
กรณีเพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
กรณีขอเข้ามาเพื่อทำงาน
กรณีขอเข้ามาเพื่อการลงทุน
รายละเอียดการขอมีถิ่นที่อยู่
   
 
  | Admin
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
www.facebook.com/immbuengkan