Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
อ่านทั้งหมด


จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน”

Social Distancing
อ่านทั้งหมด


ตม.จว.บึงกาฬ ร่วมจับกุมกัญชา 576 กิโลกรัม
อ่านทั้งหมด
 
 
เป็นองค์กรด้านความมั่นคงในการสกัดกั้น ควบคุม และบริการงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
  ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
Online Service
  ข้อเตือนคนไทย

คู่มือบริการ

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว

การขออยู่ต่อ

การขอมีถิ่นที่อยู่

งานทะเบียนคนต่างด้าว

งานบริการแรงงานต่างด้าว (MOU)

งานบริการอื่นๆ


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเว็บไซต์
Please give feedback about our
service and our website
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
hit counter
เริ่มใช้งาน 1 มิถุนายน 2562
  | Admin
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
www.facebook.com/immbuengkan