หน้าแรก
 
  โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
 
  ประวัติ
 
  วิสัยทัศน์
 
  อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
 
  ติดต่อเรา
 

ข้อมูลบริการ

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว

การขออยู่ต่อ

การขอมีถิ่นที่อยู่

งานทะเบียนคนต่างด้าว

งานบริการแรงงานต่างด้าว (MOU)

งานบริการอื่นๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการประชาชน

 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter
เริ่มใช้งาน 1 มิถุนายน 2562
 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
.

ประชุมชี้แจงและกำชับการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตหรือต่อต้านสินบนในหน่วยงาน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมมอบหมายหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 29 มกราคม 2567
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ได้นำขนม ไอศกรีม และอุปกรณ์เครื่องเขียน แจกน้องๆ เด็กๆ
วันที่ 13 มกราคม 2567
ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 12 มกราคม 2567
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567
วันที่ 25 ธันวาคม 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ “7 ธันวาคม 2566”
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
ตม.จว.บึงกาฬ ฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด ตม.จว.บึงกาฬ สวดมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 10 ตุลาคม 2566
ตม.จว.บึงกาฬ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ, แผ่เมตตา, นำกล่าวคำปฏิญาณ ตร.
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
อ่านทั้งหมด...
.

ตม.จว.บึงกาฬ ได้เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในพิธีพระราชทานผ้าไตร ผ้าขาว ถุงพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.บึงกาฬ ออกลาดตระเวนตรวจลำน้ำโขง โดยเรือยนต์ตรวจการณ์ เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
จับกุมคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบาย สตม.
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2567
จับกุมคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบาย สตม.
วันที่ 21 มกราคม 2567
จับกุมคนต่างด้าว สัญชาติลาว อยู่เกินกำหนดอนุญาตฯ (Overstay)
วันที่ 9 มกราคม 2567
จับกุมยาเสพติดให้โทษ
วันที่ 14 ธันวาคม 2566
X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
ตรวจการแจ้งที่พัก
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
อ่านทั้งหมด ...
.
อ่านทั้งหมด ...
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส |

   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan