Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
 
 

จับกุมคนไทยไม่แจ้งที่พักคนต่างด้าว

 

วันนี้ (๑๙ เม.ย.๖๖) เวลา ๑๑.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.จตุพร เนวะมาตย์ ผกก.ตม.จว.บึงกาฬ พ.ต.ท.คมสัน ทัพเสน รอง ผกก.ตม.จ.วบึงกาฬ, พ.ต.ต.รชต สว่างจิตต์ สว.ตม.จว.บึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบสวน ตม.จว.บึงกาฬ กวดขัน จับกุม การกระทำผิดกฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบาย สตม.รายงานผลการปฏิบัติดังนี้ จนท.สืบสวนฯ จับกุมคนไทยไม่แจ้งที่พักคนต่างด้าว จำนวน ๑ ราย รายละเอียดดังนี้
๑.นายคำหัน คำแก้ว อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๔๒ ม.๒ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จว.บึงกาฬ
ข้อหา เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ ๔๒ ม.๒ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จว.บึงกาฬ

 

 

 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration