Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
ติดต่อเรา
 
 
 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับไทย-ลาว ระดับจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ ครั้งที่ 6

วันนี้ (6 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. ว่าที่ พ.ต.อ.ชินกร อัศวภูมิ ผกก.ตม.จว.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับไทย-ลาว ระดับจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ โดยมี นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับของฝ่ายไทย และกล่าวเปิดพิธีการประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
 
  |
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan