:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ:
main menu

 ประวัติความเป็นมา

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 ลักษณะงานและภารกิจ

 นโยบายการปฏิบัติงาน

 โครงสร้างการบริหาร

 บุคลากร

 สถิติการทำงาน

 ข่าวประชาสัมพันธ์

block จองคิวขออยู่ต่อ

block แผนที่

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
2(2)
 
 
boss
 
  พ.ต.ท.วัลลภ ขุนหมื่น สวญ.ตม.จว.บึงกาฬ
 

  พ.ต.ท.อนันท์ ทองสุข สว.ตม.จว.บึงกาฬ
   
 

 

 

 

   
   

 

information
 

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

Notification of staying in the Kingdom over 90 days