:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ:
main menu
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ลักษณะงานและภารกิจ
 นโยบายการปฏิบัติงาน
 โครงสร้างการบริหาร
 บุคลากร
 สถิติการทำงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
block จองคิวขออยู่ต่อ
block แผนที่
boss
พ.ต.ท.วัลลภ ขุนหมื่นสวญ.ตม.จว.บึงกาฬ
 
 

 
 
 
 
conference programme

 
 
 
 
 

  2(2)

 

information
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ และระบบไฟฟ้า รอบบ้านพักข้าราชการ ตม.จว.บึงกาฬ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิค

 
แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
New information about over stay in the Kingdom.