:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ:
main menu
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ลักษณะงานและภารกิจ
 นโยบายการปฏิบัติงาน
 โครงสร้างการบริหาร
 บุคลากร
 สถิติการทำงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
block จองคิวขออยู่ต่อ
block แผนที่
boss
พ.ต.ท.วัลลภ ขุนหมื่นสวญ.ตม.จว.บึงกาฬ
 
 

 
 
 
 
conference programme

 
 
 
 
 

  2(2)

 

information
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
 
Notification of staying in the Kingdom over 90 days