<< ย้อนกลับหน้า ITA
 

 

ประจำเดือน มีนาคม 2567
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567

   
 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ 06352 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ 67213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ 19259 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ 79048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ 67753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

   
  ประจำเดือน มกราคม 2567
  >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 มกราคม 2567
   
 

ประจำเดือน ธันวาคม 2566
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

   
 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน โล่ 67428
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของทางราชการ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

 
 

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
(*ขออนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)ฉ 0405.2/ว346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560) รายละเอียดคลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 กันยายน 2566

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 กันยายน 2566

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 กันยายน 2566

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ลานจอดรถ และถนนรอบบริเวณตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 กันยายน 2566

   
 

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส |

Untitled Document
 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration