Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
 
 

จับกุมคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบาย สตม.

 
วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.จตุพร เนวะมาตย์ ผกก.ตม.จว.บึงกาฬพ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ รอง ผกก.ตม.จ.วบึงกาฬ, ว่าที่ พ.ต.ท.รชต สว่างจิตต์ สว.ตม.จว.บึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบสวน ตม.จว.บึงกาฬบูรณาการร่วมกับ กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ กวดขัน จับกุมคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบาย สตม.รายงานผลการปฏิบัติดังนี้ จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติลาว หลบหนีเข้าเมือง จำนวน ๕ ราย รายละเอียดดังนี้
๑.ท้าวไพปะสิด พมมะสิน อายุ ๓๐ ปี ราษฎรบ้านโพนโฮม เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว
๒.นางคำ ไซยะหาน อายุ ๒๐ ปี ราษฎรบ้านหนองสามาน เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว
๓.นางหมวย สีหาลาด อายุ ๒๐ ปี ราษฎรบ้านหนองสามาน เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว
๔.นางแพว ไซปันยา อายุ ๒๐ ปี ราษฎรบ้านหนองสามาน เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว
๕.นางนุ้ย ไซยะสาน อายุ ๒๑ ปี ราษฎรบ้านหนองสามาน เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว
ข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าว (ลาว) เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
สถานที่จับกุม บริเวณริมทางสาธารณะบ้านบุ่งคล้า ม.๑ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ


 

 

 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration