Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
 
 

ประชุมชี้แจงและกำชับการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตหรือต่อต้านสินบนในหน่วยงาน

 
วันที่ 23 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.จตุพร เนวะมาตย์ ผกก.ตม.จว.บึงกาฬ ได้ประชุมชี้แจงและกำชับการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตหรือต่อต้านสินบนในหน่วยงาน ตลอดจนประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการคอรัปชั่น

 

 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration