Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
 
 

ประชุมมอบหมายหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 
วันที่ 29 ม.ค.67 เวลา 15.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.จตุพร เนวะมาตย์ ผกก.ตม.จว.บึงกาฬ ได้ประชุมมอบหมายหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามหัวข้อและภายในกรอบของช่วงระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ การนำเข้าข้อมูล EIT(2) ภายในวันที่ 31 มี.ค.67, การเก็บข้อมูล OIT ภายในวันที่ 30 เม.ย.67 และ การเก็บข้อมูล IIT และ EIT ภายในวันที่ 1 ก.ค.67

 

 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration