Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
 
 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับไทย-ลาว ระดับจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ ครั้งที่ 6
วันที่ 6 กันยายน 2565
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ ตร.
วันที่ 6 กันยายน 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected]
www.facebook.com/immbuengkan