Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
 
 
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567
วันที่ 25 ธันวาคม 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ “7 ธันวาคม 2566”
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
ตม.จว.บึงกาฬ ฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด ตม.จว.บึงกาฬ สวดมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 10 ตุลาคม 2566
ตม.จว.บึงกาฬ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ, แผ่เมตตา, นำกล่าวคำปฏิญาณ ตร.
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับไทย-ลาว ระดับจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ ครั้งที่ 6
วันที่ 6 กันยายน 2565
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ ตร.
วันที่ 6 กันยายน 2565
 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration