Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
 
 
จับกุมคนต่างด้าว สัญชาติลาว อยู่เกินกำหนดอนุญาตฯ (Overstay)
วันที่ 9 มกราคม 2567
จับกุมยาเสพติดให้โทษ
วันที่ 14 ธันวาคม 2566
X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
ตรวจการแจ้งที่พัก
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
สุ่มตรวจการยื่นคำขออยู่ต่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
สำรวจจัดทำข้อมูลท้องถิ่น
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
พบปะเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
บูรณาการร่วม สน.เรือบึงกาฬ จับกุมยาบ้า 172,000 เม็ด
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ตรวจการแจ้งที่พัก
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สุ่มตรวจการยื่นคำขออยู่ต่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
สำรวจจัดทำข้อมูลท้องถิ่น
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
พบปะเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
จับกุมคนไทยไม่แจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันที่ 19 เมษายน 2566
จับกุมคนไทยไม่แจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันที่ 19 เมษายน 2566
จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ
วันที่ 10 มีนาคม 2566
ตรวจสถานประกอบการฯ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย
วันที่ 9 มีนาคม 2566
ตม.จว.บึงกาฬ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจยึดยาเสพติด (ยาบ้า)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
ตม.จว.บึงกาฬ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ชุดเคลื่อนที่เร็ว สืบสวนปราบปราม ออกสืบสวนหาข่าวของคนต่างด้าวในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนแผนถวายความปลอดภัย
วันที่ 27 กันยายน 2565
ร่วมจับกุมยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า 1 เม็ด)
วันที่ 2 กันยายน 2565
ร่วมกับหน่วยความมั่นคงจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration