หน้าแรก
 
  ผู้บังคับบัญชา
 
  ประวัติ
 
  วิสัยทัศน์
 
  พันธกิจ
 
  ติดต่อเรา
 

ข้อมูลบริการ

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว

การขออยู่ต่อ

การขอมีถิ่นที่อยู่

งานทะเบียนคนต่างด้าว

งานบริการแรงงานต่างด้าว (MOU)

งานบริการอื่นๆ

 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
hit counter
เริ่มใช้งาน 1 มิถุนายน 2562
 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
.

ตม.จว.บึงกาฬ เดินทางไปรับตัวคนไทยกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
วันที่ 10 มีนาคม 2566
ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด ตม.จว.บึงกาฬ สวดมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ตม.จว.บึงกาฬ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ, แผ่เมตตา, นำกล่าวคำปฏิญาณ ตร.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านทั้งหมด...
.

X – Ray พื้นที่เสี่ยง คนต่างด้าว กลุ่มเสี่ยง
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ตรวจการแจ้งที่พัก
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
จับกุมคนไทยไม่แจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันที่ 19 เมษายน 2566
จับกุมคนไทยไม่แจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันที่ 19 เมษายน 2566
จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ
วันที่ 10 มีนาคม 2566
ตรวจสถานประกอบการฯ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย
วันที่ 9 มีนาคม 2566
ตม.จว.บึงกาฬ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจยึดยาเสพติด (ยาบ้า)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านทั้งหมด ...
.
 
อ่านทั้งหมด ...
 
วิสัยทัศน์ : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส |

   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected]
www.facebook.com/immbuengkan